آهن آلات علیزاده  

      قیمت ناودانی                          ۱۸/۰۳/۱۳۹۰   

ناودانی

نوع

قیمت به تومان

وزن / کیلوگرم

شاخه

ترخیص

ناودانی 6.5

کلا ف

۹۳۰

۸۵

۶

کف بنگاه تهران

ناودانی 8

شا خه

۱۰۷۰

۱۰۳

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 10

12متری

۹۵۰

۲/۱۲۷

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 12

12متری

۹۶۰

۸/۱۶۰

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 14

12متری

۹۵۰

۱۹۲

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 16

12متری

تماس با ما

۲۶۴

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 18

12متری

تماس با ما

۲۶۴

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 20

12متری

تماس با ما

۶/۳۰۳

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 22

12متری

تماس با ما

36

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 25

12متری

تماس با ما

47

۱۲

کف بنگاه تهران

 

آهن آلات علیزاده            ۸۸۳۲۹۴۶۵   -  ۸۸۸۱۲۶۳۹  ۰۲۱  

 

لیست قیمت انواع لوله اتصالات شیرآلات و... کلیک کنید

 

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM